Tìm kiếm thông tin
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Ngô Văn Tuyến
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1124/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Ngô Văn Tuyến

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.692
Truy câp hiện tại 2.149