Tìm kiếm thông tin
Quyềt định về việc công nhận loại trừ bệnh phong thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 06 tháng 11 năm 2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2594 /QĐ-UBND về việc công nhận thị xã Hương Trà đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện, xếp loại: Xuất sắc.

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.402
Truy câp hiện tại 2.069