Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông, bà Đỗ Văn Đoạt – Trần Thị Hòa tự nguyện trả lại đất
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 1 332,0 mđất của hộ ông, bà Đỗ Văn Đoạt – Trần Thị Hòa đang sử dụng để thực hiện dự án Nhà kho chứa hàng, khu cắt ghép gạch men, bãi đỗ xe và một số công trình phụ trợ của Công ty TNHH Thương mại Quang Thiện.

 

- Thửa đất số 08 thuộc tờ bản đồ số 01 (thu hồi toàn bộ thửa đất) - Bản đồ địa chính khu đất GPMB, xã Hương Vinh (thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 34 - bản đồ địa chính đo đạc năm 2010, xã Hương Vinh).

- Loại đất: Đất trồng lúa (LUC).

- Nguồn gốc sử dụng: Đất giao theo NĐ 64/CP.

- Tọa lạc tại: Thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi đất: Hộ ông, bà Đỗ Văn Đoạt – Trần Thị Hòa tự nguyện trả lại đất để thực hiện dự án Nhà kho chứa hàng, khu cắt ghép gạch men, bãi đỗ xe và một số công trình phụ trợ của Công ty TNHH Thương mại Quang Thiện.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.907
Truy câp hiện tại 4.834