Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện chi trả bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng công trình Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô đất ở tại Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 09/07/2019

Ngày 27  tháng 6  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc trrích ngân sách thị xã số tiền: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẳn) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng công trình Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô đất ở tại Tổ dân phố 3, phường Hương Chữ.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã,

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.850
Truy câp hiện tại 4.826