Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách liên quan của xã Hương Phong
Ngày cập nhật 09/07/2019

Ngày 04/7/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1709/TB-UBND tại buổi kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách liên quan đến đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền học phí đối với  sinh viên thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển xã Hương Phong

 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội  thị xã trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận:

Việc chậm trể trong công tác tham mưu thực hiện các chế độ chính sách, khuyết điểm chính là do Công chức phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội không làm hết trách nhiệm công tác được giao; bên cạnh đó còn có trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Hương Phong mà trực tiếp là đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội trong việc đôn đốc, kiểm tra cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu: 

1. UBND xã Hương Phong

- Tổ chức họp, kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ,  xem xét mức độ, hình thức kỷ luật đối với cá nhân công chức phụ trách lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội, lý do: Trong thời gian dài (từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019) không báo cáo, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo UBND xã các hồ sơ tồn đọng và giải quyết chế độ BTXH của một số đối tượng liên quan đến chế độ mai táng phí, điều chỉnh tăng hệ số trợ cấp, hỗ trợ học phí sinh viên thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

- Yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa xã hội kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, xử lý công việc liên quan đến giải quyết chế độ chính sách xã hội chậm trễ.

- Yêu cầu UBND xã Hương Phong khẩn trương rà roát những hồ sơ còn tồn đọng bao gồm: Hồ sơ liên quan đến đối tượng BTXH, người có công, hồ sơ sinh viên, học viên thuộc đối tượng bị ảnh hưởng môi trường biển, báo cáo về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động Thương Binh - Xã hội thị xã) trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

2. Phòng Lao động Thương Binh - Xã hội thị xã

- Chủ trì, hướng dẫn cho UBND xã Hương Phong khắc phục những tồn tại trong việc giải quyết chế độ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và hoàn tất các thủ tục liên quan đến chế độ chính sách trình UBND thị xã xem xét, quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, tiếp nhận 35 hồ sơ sinh viên đại học còn tồn đọng tại UBND xã Hương Phong và hoàn tất các thủ tục liên quan trình UBND thị xã xem xét, quyết định phê duyệt danh sách sinh viên thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 20 tháng 7 năm 2019.

- Yêu cầu Lãnh đạo Phòng Lao động Thương Binh - Xã hội đôn đốc công chức giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ đối với các hồ sơ theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.819.013
Truy câp hiện tại 4.882