Tìm kiếm thông tin
Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại xã Bình Thành
Ngày cập nhật 22/07/2019

Ngày 10/07, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại xã Bình Thành.

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình Thành được tiến hành qua các giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh, vào tình trạng chiến tranh và thực hiện lệnh Tổng động viên của Chủ tịch nước; tập vận hành cơ chế trong công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; diễn tập thực binh với nội dung: trung đội dân quân cơ động xã Bình Thành đánh chiếm lại mục tiêu A2 với các tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố, giải thoát con tin.

Thông qua buổi diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; để từ đó, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 2.089