Tìm kiếm thông tin
Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Tiến
Ngày cập nhật 25/07/2019

Ngày 18/7/2019, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Hồng Tiến. Đây là địa phương cuối cùng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2019.

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Tiến được chia làm 2 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển trạng thái của lực lượng vũ trang từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; trình độ chỉ huy cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã và khả năng hoạt động phối hợp chiến đấu phòng thủ xã cho lực lượng dân quân, công an và các ban, ngành đoàn thể ở cơ sở.

Kết thúc buổi diễn tập, Ban tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Tiến đã khen thưởng cho 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.993
Truy câp hiện tại 4.875