Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 03/9/2019 – 06/9/2019)
Ngày cập nhật 16/09/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Đã hoàn thành việc thu hoạch lúa, lạc vụ Hè Thu, trong đó: Năng suất lúa đạt 56,62 tạ/ha, năng suất lạc đạt 15 tạ/ha. Ngoài ra, cây sắn đang giai đoạn thu hoạch, đến nay đã thu hoạch được khoảng 05 ha sắn vùng thấp trũng Hương Toàn.

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây rau: Trên hành lá, sâu xanh da láng đang tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 10- 15con/m2, nơi cao 20- 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Dòi đục cọng hành gây hại giảm, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 20- 30 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải có bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây ăn quả có múi: Đang thu hoạch. Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, nơi cao 20- 30%. Sâu đục thân, đục cành, nhện nhỏ gây hại rải rác.

* Tình hình thiệt hại do mưa lớn diện rộng từ ngày 02/9-04/9/2019: Đã gây ngập úng và đổ ngã khoảng 70ha rau màu các loại trên địa bàn phường Hương An, Hương Chữ; ước tỷ lệ thiệt hại 50%. Ngoài ra có khoảng 02 ha sắn bị ngập úng trên địa bàn phường Hương Văn.

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 06/9/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 14/16 phường, xã (còn 02 đơn vị chưa phát sinh dịch: Bình Thành và Hồng Tiến): 99 thôn có dịch, 1.189 hộ có dịch với số lượng lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy là 7.144 con; tổng trọng lượng là 472.863 kg, Trong đó: Lợn nái và đực giống 1.993 con, lợn thịt 3.988 con, lợn con 1.163 con.

* Công tác phòng chống dịch: Các địa phương tích cực triển khai công tác tiêu độc và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 4.300 lít (Bencocid, Iotdin) và hơn 150 tấn vôi.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên đia bàn thị xã.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đang tham mưu Quyết định cấp kinh phí cho các địa phương để tổ chức chi trả cho các hộ dân ảnh hưởng giai đoạn từ ngày 17/5/2019 đến ngày 26/6/2019 với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và được chia làm 02 đợt: Đợt 1 (17/5-23/5/2019) có 21 hộ bị ảnh hưởng với số tiền gần 300 triệu đồng; đợt 2 (24/5-26/6/2019) có 305 hộ bị ảnh hưởng với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

3. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn:

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất. 

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất; điều chỉnh hồ sơ đo đạc các trường hợp có sai sót chủ đầu tư mới cung cấp hồ sơ địa chính, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ:

- Đã chi trả xong tiền theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Vướng mắc hộ ông Mai Ngọc Phương: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì cùng Chủ đầu tư và UBND xã Hương Thọ đã mời ông Phương làm việc lần 2 (lần 1 ông Phương không tham gia làm việc) xác định nội dung đơn để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND thị xã xem xét chính sách hỗ trợ về tài sản trên đất.

* Đường Trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2):

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã rà soát được 20/30 trường hợp đủ điều kiện để trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ (đợt 1). Còn lại 10 trường hợp tiếp tục thu thập giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất, xác định tính pháp lý về đối tượng sử dụng đất (thủ tục thừa kế, cử người đại diện kê khai…) để trình đợt 2.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 08 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương:

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 93/93 hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất trồng màu (dưa hấu). Hiện nay đang rà soát hồ sơ để chuyển UBND xã Hải Dương xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Còn khoảng 35 trường hợp có đất trồng dương xâm lấn trong đất UBND xã Hải Dương quản lý . Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục có kế hoạch mời Đơn vị Tư vấn đo đạc tiến hành đo đạc thực địa cụ thể để xác lập hồ sơ kiểm kê theo quy định.

* Dự án Đường ngoài hàng rào Khu công nghiệp: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kết thúc công khai. Hiện đang lập hồ sơ trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án theo quy định.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

- Gói thầu XL08 và Gói thầu XL09: (của gói thầu XL08, XL09 qua xã Hương Thọ, phường: Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ). Tổng diện tích thu hồi 90,5ha; đã kiểm kê 300/321 hộ, Còn lại 21 hộ gia đình, Tổ công tác đang tiếp tục mời để kiểm kê, cụ thể:

+ Phường Hương An: Trung tâm Phát triển quỹ đất đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho 35 hộ gia đình, với diện tích ảnh hưởng 21,5ha; Dự kiến hoàn thành trước ngày 10/9/2019.

Về mồ mã: Tổng số ảnh hưởng khoảng 50 ngôi đã tiến hành kiểm kê vào ngày 23/8/2019, tổng hợp hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường trước ngày 15/9/2019.

+ Phường Hương Hồ: Còn lại 16 hộ gia đình có đất trồng rừng sản xuất, nhà cửa, vật kiến trúc. Hiện, Tổ công tác đã phát tờ khai nguồn gốc sử dụng đất cho các hộ gia đình kê khai, tiếp tục kiểm kê ngoài hiện trường từ ngày 10/9/2019 đến ngày 15/9/2019.

+ Xã Hương Thọ: tiếp tục kiểm kê cho 05 hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, quán kinh doanh còn lại từ 15/9-20/9/2019.

Riêng đối với đất của Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý, sử dụng. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà đã thẩm định điều kiện bồi thường về  tài sản trên đất.

Ngoài ra có 03 thửa đất đi qua địa bàn phường Hương Chữ: Trung tâm PTQĐ kết hợp kiểm kê với gói thầu XL07.

- Gói thầu XL07: Tổng diện tích thu hồi 48,57ha gồm 185 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng. Hiện nay, Trung tâm PTQĐ phối hợp các phường tổ chức triển khai kiểm kê, kê khai về đất theo quy định, cụ thể:

+ Phường Hương Xuân: Đã tổ chức kê khai, kiểm kê về tài sản trên đất của 32hộ/39 hộ (nhà ở 8 /15 hộ) đạt 82%.

+ Phường Hương Văn: Ngày 27/8-28/8/2019 triển khai kiểm kê tại phường Hương Văn: 36/36 hộ ( 100%).

+ Phường Hương Chữ: Đã triển khai kê khai , kiểm kê tài sản trên đất cho 09 hộ và 02 HTX (100%)

+ Phường Hương Vân: Ngày 05/9-07/9/2019 triển khai kiểm kê tại phường Hương vân;

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- UBND thị xã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu tư xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 đối với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành và UBND xã Hương Thọ về việc bố trí tái định cư và thống nhất vị trí đối với dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn thị xã.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết Phòng chống thiên tai & TKCN năm 2018 và Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Phòng chống Thiên tai & TKCN năm 2019; Làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Lãnh đạo thị xã tham dự và chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020; cũng nhân dịp này Trường mầm non Hương Bình tổ chức Ngày hội bé đến trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Trường Tiểu học Số 1 Hương Hồ được UBND tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua tỉnh.

5. Công tác nội chính:

- Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thị xã đã tổ chức cho các thành viên và các đơn vị liên quan thực hành, luyện tập chuẩn bị cho công tác diễn tập phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn thị xã năm 2019.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 02 vụ trộm cắp tài sản: 01 vụ xảy ra tại Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân. Tài sản bị kẻ gian lấy trộm khoảng 11.700.000 đồng; 01 vụ xảy ra tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương. Kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy một số vàng, USD và 36.000.000 đồng. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục truy xét vụ việc.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: không xảy ra.

- Tai nạn giao thông: không xảy ra.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 67 lượt.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 08 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 39 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 52 trường hợp; phạt tiền 30.320.000 đồng; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng: Tổ chức 04 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến nội thị, phát hiện 05 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 11 trường hợp, phạt tiền 4.050.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục  41  lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 11 lượt, xử phạt vi phạm hành chính 04 trường hợp, phạt tiền 750.000 đồng, nhắc nhở 05 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 21 lượt, qua tuần tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm.     

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.887
Truy câp hiện tại 4.829