Tìm kiếm thông tin
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện các chương trình, cuộc vận động cho cán bộ Mặt trận cơ sở ở Hương Trà
Ngày cập nhật 21/10/2019

Chiều ngày 9/10/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực thực hiện các chương trình, các cuộc vận động cho gần 100 học viên là cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt Quy định số 124 ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên... Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt về những quy định, hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng; quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Triển khai Hướng dẫn số 122, ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ...

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên được trang bị những kiến thức về nghiệp vụ công tác mặt trận, nhất là công tác Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn chặn và xử lý sớm các sai phạm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, góp phần xây Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.872
Truy câp hiện tại 678