Tìm kiếm thông tin
Hương Trà tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 19
Ngày cập nhật 25/12/2019

Vừa qua, Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015-2020 để bàn một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2019, nghe UBKT Thị ủy báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Thị ủy năm 2019; thông qua Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2020; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết  về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020; Nghị quyết về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện chất vấn trong Đảng theo Quy định số 158-QĐ/TW, ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị (khóa X).

 

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ, Bí thư Thị ủy chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Bá Thanh-Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy công bố Quyết định số 2246-QĐ/TU, ngày 27/11/2019 chuẩn y Bí thư Thị ủy Hương Trà nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phụ trách Đảng bộ thị xã; tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII tiến hành bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy đối với đồng chí Lê Hồng Thắng - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn-Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 theo Thông báo số 504-TB/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị: Đồng chí Hồ Văn Hải-UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền-UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí vừa được Thị ủy bầu đảm nhiệm chức danh, cương vị mới.

Theo các Tờ trình tại hội nghị, năm 2019, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nên kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giá so sánh 2010) tăng 15,6% so năm 2018, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng dần tỷ trọng ngành dịch vụ du lịch (tăng 18,6%); giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - TTCN và xây dựng tăng 16,6%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.550 tỷ đồng. Tích cực đầu tư phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt thị xã ngày càng khởi sắc; hoàn thành lập quy hoạch phân khu trung tâm thị xã, khu trung tâm phường Hương Vân, khu vực Bao Vinh; có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Bình, Hải Dương). Thị xã đã tích cực giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh mới vào địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp, khuyến khích các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển  khá toàn diện, đến nay có 43/62 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 69,3%/tổng số trường; đã tiến hành sắp xếp lại các trường phổ thông, điều chỉnh quy mô lớp học, thu gọn các điểm trường. Chất lượng khám, chữa bệnh được chú trọng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Tiếp tục thực hiện tốt chăm lo cho các đối tượng chính sách và các giải pháp về an sinh xã hội. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Việc ứng dụng KHCN vào sản xuất, trong hoạt động của bộ máy hành chính công được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy nhận thấy: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thị xã, một số nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm triển khai chậm, hiệu quả chưa cao; còn 02 tiêu chí chưa đạt mặc dù đã có nhiều giải pháp tích cực như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, trường đạt chuẩn quốc gia. Một số dự án đầu tư vào cụm công nghiệp và các khu dịch vụ du lịch tiến độ chưa đảm bảo kế hoạch. Hạ tầng thiết yếu tại cụm công nghiệp Tứ Hạ: hệ thống giao thông và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu để thu hút các nhà đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chưa có chuyển biến đáng kể. Ngành chăn nuôi tiếp tục đà giảm sút do dịch bệnh. Nuôi cá lồng trên sông Bồ chậm được xử lý kịp thời để đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nguồn vốn tiền sử dụng đất thị xã.  Thu gom rác thải nhiều điểm trong dân cư nông thôn và đô thị chưa được cải thiện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng, thời gian hoàn thành để tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất; tạo sự phấn khởi và đồng thuận xã hội trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm 2020. Rà soát lại các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2019 để đôn đốc thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở đảng tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Hương Trà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị đại hội điểm, do vậy các tổ chức cơ sở đảng phải điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội của đảng bộ, chi bộ mình đảm bảo thời gian và phù hợp với tình hình tại từng địa phương, đơn vị...

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIII đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2020; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết  về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020; Nghị quyết về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 213