Tìm kiếm thông tin
Tổ chức công khai lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng GPMB công trình: Thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ- La Sơn
Ngày cập nhật 31/03/2020

Tổ chức công khai lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức ảnh hưởng GPMB công trình Thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ- La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Văn, thị xã HươngTrà.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc. Ngày 21/3/2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà tổ chức buổi họp công khai trực tiếp, đồng thời niêm yết công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất để các hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết và tham gia ý kiến theo quy định. Thời gian công khai là từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 09 tháng 4 năm 2020. Địa điểm niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Hương Văn và nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất bị thu hồi.

Tổng giá trị Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất của 29 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức là khoảng 1,8 tỷ đồng.

Kết quả tất cả 29 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đồng ý theo phương án đã công khai, thống nhất bàn giao mặt bằng và đề nghị UBND thị xã sớm phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ trả tiền cho các hộ dân.

 

Hương Thảo - TTPTQĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.825
Truy câp hiện tại 661