Tìm kiếm thông tin
Hội LHPN Hương Trà nhìn lại sau4 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 17/05/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người đã đi xa nhưng đạo đức sáng ngời mà Người để lại là những di sản tinh thần vô giá. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi một cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nhìn lại chặng đường 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua bằng những việc làm cụ thể gắn với các phong trào của Hội, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

 

Ngay sau khi có Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ (BTV) Hội LHPN thị xã đã xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, chương trình công tác tháng, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí ủy viên BCH Hội LHPN thị xã, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền, học tập các chuyên đề hàng năm và một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Hội LHPN thị xã, 100% Hội cơ sở xã, phường, xây dựng văn bản triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung vào chỉ đạo tuyên truyền, học tập các chuyên đề, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các kỳ sinh hoạt Hội, tổ chức cho cán bộ Hội các cấp đăng ký việc làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng các mô hình “làm theo Bác” thiết thực hiệu quả, lựa chọn hoạt động trọng tâm, nổi bật để đăng ký thực hiện từng năm.

Để cụ thể hóa những nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Hội LHPN thị xã đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, quán triệt học tập Chỉ thị 05 cho 1.629 lượt chị là UVBCH Hội LHPN thị xã, các chị ủy viên BCH, BTV Hội, các chị là chi hội trưởng, chi hội phó, cán bộ hội viên nòng cốt 16 cơ sở xã, phường. Bên cạnh đó, hằng năm Hội LHPN các xã, phường tổ chức học tập các chuyên đề về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm; chuyên đề về phong cách suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; học tập về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và là theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời song của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyển tải những mẫu chuyện của Bác cho 10.178 cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 

Thông qua triển khai học tập các chuyên đề và một số tác phẩm của Bác đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài ra, hằng năm BTV Hội LHPN thị xã chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao. Các việc làm theo chủ yếu tập trung vào: Tiết kiệm trong chi tiêu của tập thể, chi tiêu cá nhân và sinh hoạt gia đình, tiết kiệm điện, nước, rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công, nhân đạo từ thiện…Từ việc học tập, đăng ký, các cơ sở Hội đều xây dựng và nhân rộng các mô hình “Hũ gạo tình thương”,  “Ống tre tiết kiệm”, “Gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ”, “Tiết kiệm điện”,  “Biến rác thải thành quà tặng, thành học bổng” đã nhân rộng 59 mô hình “Nuôi heo đất mua BHYT cho hộ gia đình”; 16 mô hình “Biến rác thải thành quà tặng”; 7 chi/tổ hội xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương”. Từ các mô hình đã giúp đỡ 1.041 lượt chị phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 865 triệu đồng và 5.553 lon gạo. Song song với việc xây dựng mỗi Hội cơ sở thực hành tiết kiệm từ cuộc sống hằng ngày của chị em để biến rác thải thành học bổng Nguyễn Thị Định, thành bảo hiểm y tế cho hộ gia đình hội viên; xây dựng mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình và hạn chế sử dụng túi nilon. Làm tốt có đơn vị Hương Chữ, Hương Văn...

Nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, tổ chức đêm hội diễn văn nghệ “Vì phụ nữ nghèo” đã huy động được nguồn quỹ 79 triệu đồng. Hội cơ sở (Hương Thọ, Hương Chữ, Hương Vân) tổ chức đêm Hội diễn văn nghệ xây dựng nguồn quỹ học bổng Nguyễn Thị Định với số tiền thu được trên 95 triệu đồng. Hội LHPN xã Hương Toàn tổ chức hội diễn văn nghệ, tổ chức quay số mở thưởng xây dựng quỹ “Vì phụ nữ nghèo” trao 25 suất quà trị giá 7,5 triệu đồng cho phụ nữ nghèo gặp hoạn nạn khó . Ngoài ra, thực hành tiết kiệm tự nguyện tại Chi hội, trong 4 năm qua, các cơ sở Hội đã tiết kiệm được 12.177 triệu đồng, cho 2.435 lượt chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất mượn để buôn bán, sản xuất. Gắn các hoạt động thực hành tiết kiệm với việc thực hiện Cuộc vận động mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp 5.000 đồng/năm để xây dựng quỹ “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Qua 4 năm, các cấp Hội xây dựng, sửa chữa 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 525 triệu đồng (trong đó, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ  trên địa bàn 180 triệu,  Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã hỗ trợ 90 triệu đồng; tổ chức Phuc’s Pond hỗ trợ 205 triệu đồng), tặng 30 xuất quà, 10 con lợn giống cho phụ nữ nghèo, khó khăn của huyện A Lưới, trị giá 46.060.000 đồng.

Các hoạt động xây dựng nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chăm sóc phụng dưỡng gia đình chính sách”, tự nguyện hiến máu tình nguyện, công tác hậu phương quân đội... luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Chính vì vậy trong những năm qua, Hội LHPN thị xã đã thăm hỏi, tặng quà, tặng 20 sổ tiết kiệm các Mẹ Liệt sĩ neo đơn, gia đình chính sách, cán bộ Hội gặp khó khăn với tổng kinh phí 130.336.000 đồng; tổ chức gặp mặt 07 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 45 chị cán bộ Hội là thương binh, con thương binh, liệt sĩ, con gia đình có công cách mạng gặp khó khăn nhân kỷ niệm ngày TBLS, huy động được 1.216 suất học bổng Nguyễn Thị Định tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó. Bên cạnh đó, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở  nhận đỡ đầu 20 em học sinh nghèo hiếu học, trong đó cán bộ Hội LHPN thị xã đã nhận đỡ đầu 03 em, Hội phụ nữ công an thị xã nhận đỡ đầu 01 em và 16 xã, phường còn lại nhận đỡ đầu cho 16 em. Mỗi tháng đến thăm và hỗ trợ tiền mặt 200.000 đồng/em, đồng thời quan tâm hỗ trợ, động viên các em khi gặp ốm đau, khó khăn hoạn nạn, vận động ủng hộ đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cho cuộc sống hằng ngày. Hội LHPN phường Hương Chữ xây dựng mô hình “Cặp lá yêu thương” đã nhận nuôi 9 cháu học sinh nghèo hiếu học. Đến nay đã có 13 em vươn lên tự tin chủ động trong học tập.

Bằng các phần việc của mình,Hội LHPN cơ sở đã có các công trình, việc làm thiết thực góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới: trồng và chăm sóc hoa tươi, gắn hoa nhựa tại nghĩa trang liệt sĩ xã; vớt bèo lục bình, hỗ trợ xây dựng các bồn hoa trong khuôn viên trường học. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân. Các hoạt động thường xuyên như sắp xếp, vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu dọn nhà, bếp sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn,….

Ngoài những mô hình thực hành tiết kiệm, Hội LHPN từ thị xã đã đến cơ sở đã xây dựng được mô hình “Phân loại rác tại hộ gia đình”, “Thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”, “Dùng áo quần bảo hộ khi phun thuốc trừ sâu”, “Nói không với thực phẩm bẩn”, “Không sử dụng chất cấm làm nem chả”, “phụ nữ sử dụng giỏ xách khi đi chợ”, “hai dao, hai thớt”...tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường tại các con đường do các chi hội/tổ hội phụ nữ tự quản; phối hợp với Phòng tài Nguyên Môi trường thị xã tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; phối hợp với UBND, Mặt trận, các đoàn thể các cấp trong thực hiện Đề án “Ngày chủ nhật xanh”, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an; triển khai, xây dựng “Con đường hoa”, “Trồng hoa ven đường”; “Làm sạch bờ biển”.

Những việc làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã và đã có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên trong 4 năm qua, được BTV Tỉnh ủy khen thưởng 01 tập thể (Hương Phong), Thị ủy khen thưởng 02 chi hội (Thanh Phước, Hương Phong và Giáp Trung, Hương Toàn); được Hội LHPN tỉnh khen thưởng 1 tập thể (Hương Văn), 01 cá nhân (Hương Vân) tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Hội LHPN thị xã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, tại Hội nghị đã khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thiết nghỉ, trong thời gian tới để đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở sẽ:

Tiếp tục tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chọn những nội dung thiết thực của các chuyên đề đưa vào sinh hoạt hội viên, tiếp tục tổ chức sinh hoạt tuyên truyền các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thi đua trong cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với thực hiện các cuộc vận động và nhiệm vụ trong tâm cuẩ Hội; đồng thời lấy nội dung học tập và làm theo làm căn cứ để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm.

            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp trong sinh hoạt hội từ thị xã đến cơ sở xã, phường. Tiếp tục tuyên truyền nội dung chuyên đề học tập năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề của những năm trước gắn với việc rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình sẵn có, đồng thời nhân rộng  các mô hình “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cá nhân, từng đơn vị, địa phương.

  Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, đảng viên tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Hội từ thị xã đến cơ sở xã, phường.

Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở Hội trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt; đồng thời phát hiện và chấn chỉnh những hành vi lệch lạc, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Làm tốt công tác sơ, tổng kết, phát hiện, tuyên truyền và biểu dương khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành phong trào sâu rộng, thiết thực và thường xuyên của cán bộ, hội viên, phụ nữ thì hơn bao giờ hết mỗi một chúng ta hãy không ngừng học tập, nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa các nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Hội gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII của thị xã Hương Trà đã đề ra.

 

Trần Thị Hồng - HLHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.002