Tìm kiếm thông tin
Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I, năm 2020
Ngày cập nhật 14/06/2020

Ngày 08/6/2020, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà khai mạc lớp huấn luyện lực lượng dân quân năm thứ I, năm 2020 tại 2 xã Hương Toàn và Bình Thành.

 

Tham gia lớp huấn luyện có 215 chiến sĩ dân quân là lực lượng dân quân năm thứ nhất của 15 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Trong thời gian 19 ngày từ 08/06 - 26/06/2020, các chiến sỹ dân quân sẽ được học tập các nội dung như: pháp luật về dân quân tự vệ; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vững biện giới Quốc gia nước cộng hòa XHCN Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương, cơ sở và cơ quan, tổ chức. Đồng thời, các học viên thực hành: các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, sử dụng thuốc nổ,...

Lớp huấn luyện nhằm giáo dục chính trị - pháp luật, huấn luyện quân sự cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất nắm chắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thị xã trong tình hình mới; từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, biết sử dụng thành thạo vũ khí thông thường. Làm cơ sở cho huấn luyện chiến đấu trong các hình thức cao hơn, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Ngọc Minh - TTVHTTTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.543