Tìm kiếm thông tin
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Hội liên hiệp phụ nữ thị xã
Ngày cập nhật 21/06/2020

Vừa qua, tại Văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà, Đoàn thanh tra thị xã đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 114/QĐ-TTr ngày 03/6/2020 của Chánh Thanh tra thị xã về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà.

 

Tại buổi công bố, Ông Phan Văn Giáng – Phó Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 114/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chánh Thanh tra thị xã về về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Hội liên hiệp phụ nữ thị xã; đồng thời nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất phương pháp và thời gian tiến hành thanh tra.

 

Châu Văn Huy - Thanh tra
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 1.757