Tìm kiếm thông tin
Hội LHPN thị xã kiểm tra phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, công tác điều hành, quản lý nguồn vốn 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 28/06/2020

Nhằm thực hiện tốt phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, công tác điều hành, quản lý nguồn vốn vay giải ngân qua Ngân hàng chính sách xã hội thị xã năm 2020, ngày 26/6/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tiến hành kiểm tra phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội, công tác điều hành, quản lý nguồn vốn  6 tháng đầu năm 2020 tại xã Hương Bình và Bình Tiến.      

 

Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm, các đề án phê quyệt của Hội và Nội dung ký kết giao ước thi đua đầu năm 2020; Kiếm tra các mô hình thu hút tập hợp hội viên; Kiểm tra bộ sổ theo dõi 5 không, 3 sạch, sổ theo dõi hội viên; Công tác thu, chi các loại quỹ và sử dụng nguồn phí ủy thác; kiểm tra công tác quản lý các nguồn vốn vay và công tác xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm tại các chi hội phụ nữ và một số nội dung khác.

Với mục đích tiến hành kiểm tra để  nắm bắt tình hình hoạt động của Hội và đánh giá đúng thực trạng của phong trào phụ nữ tại cơ sở; phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả; đồng thời hướng dẫn cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ cho thấy, việc thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội v.v…, đã được Hội LHPN các xã triển khai tới toàn thể hội viên phụ nữ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện một số nội dung phong trào thi đua được ký kết đầu năm của các xã bị chững lại, tiến độ thực hiện chậm. Đặc biệt là việc kết nạp hội viên đạt tỷ lệ thấp, chưa tổ chức ra mắt các mô hình....

Tại buổi kiểm tra, các chị em trong Ban Chấp hành, các chị chi hội trưởng phụ nữ các thôn đều mạnh dạn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ tại các chi hội.

Kết thúc buổi làm việc đoàn kiểm tra đã đã ghi nhận những cố gắng của Hội phụ nữ các xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong 6 tháng vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị Hội LHPN các xã cần quan tâm xây dựng hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ; thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 02 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiêm vụ trọng tâm của Hội ; tiếp tục duy trì các mô hình có hiệu quả và xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị để thu hút tập hợp hội viên phụ nữ tham gia; Mỗi xã cần có 01 công trình, việc làm cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nội dung  sinh hoạt phong phú để tập hợp hội viên vào Hội, phát triển hội viên mới, quan tâm đối tượng nữ thanh niên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng hội viên nòng cốt, tạo sức mạnh cho phong trào và hoạt động Hội góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Trần Thị Hồng - HLHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.500