Tìm kiếm thông tin
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 3 năm 2020
Ngày cập nhật 14/09/2020

Sáng ngày 9/9/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 60 đồng chí đối tượng 3, khóa 5 thuộc các đơn vị trực thộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

 Trong thời gian học tập các học viên được trang bị các kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Pháp luật về giáo dục quốc phòng – an ninh; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên …

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó biết vận dụng vào thực tiễn trên cương vị công tác ở cơ quan, đơn vị. Kết thúc khóa học, phấn đấu 100% học viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên khá và giỏi.

Xuân Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 190