Tìm kiếm thông tin
Truyền thông về An toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2020
Ngày cập nhật 09/10/2020

Sáng ngày 04/10/2020, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Truyền thông về An toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2020 cho gần 100 đoàn viên, công nhân lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc khối doanh nghiệp.

 

Tại lớp truyền thông các đoàn viên công đoàn, người lao động đã được báo cáo viên của Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Liên đoàn Lao động tỉnh phổ biến các chuyên đề như: Thông tin về tình hình vi phạm an toàn giao thông trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thị xã Hương Trà nói riêng và tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động trong tình hình hiện nay.

Qua nội dung các chuyên đề giúp đoàn viên, công nhân lao động có nhận thức và hành vi chuẩn mực hơn khi tham gia giao thông; đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân, người lao động góp phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

 

Trường Sơn - LĐLĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.446
Truy câp hiện tại 769