Tìm kiếm thông tin
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 09/10/2020

UBND thị xã Hương Trà đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.614
Truy câp hiện tại 782