Tìm kiếm thông tin
Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên
Ngày cập nhật 09/10/2020

Ngày 8/10, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn trực tuyến Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì cùng sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn tỉnh TT Huế.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu ở 181 điểm cầu sẽ được giới thiệu chi tiết nội dung Luật dân quân tự vệ và Luật dự bị động viên. Đối với Luật dân quân tự vệ, các đại biểu sẽ tìm hiểu sâu ba chuyên đề là: Nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều về tổ chức, xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách; Nghị định số 02/2020 ngày 30/8/2020 về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ.

Còn đối với Luật lực lượng dự bị động viên có 5 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản của Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị, việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định quy định về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện Dự bị động viên cấp tỉnh. Các đại biểu sẽ tiến hành tập huấn trong thời gian một ngày.

Xuân Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.086.777
Truy câp hiện tại 1.731