Tìm kiếm thông tin
Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách tư pháp
Ngày cập nhật 01/12/2020

Ngày 27/11/2020, tại thị xã Hương Trà, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách tư pháp cho cán bộ chủ chốt 3 huyện, thị xã gồm: Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà.

 

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ chủ chốt của 3 huyện, thị xã được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề trọng tâm gồm: Tổng quan về công tác nội chính Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về hoạt động của cơ quan nội chính; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, Nhà nước; Một số Kết luận của Bộ chính trị về công tác cải cách tư pháp.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm được các quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, tiếp cận những vấn đề mới, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, từ đó nâng cao nhận thức, nắm chắc những vấn đề cơ bản, trọng tâm về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay, qua đó tổ chức thực hiện có hiệu quả trong phạm vi, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.127.045
Truy câp hiện tại 544