Tìm kiếm thông tin
Sản xuất Đông Xuân 2020- 2021 đầu vụ gặp nhiều khó khăn
Ngày cập nhật 11/01/2021

Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ liên tiếp vào cuối năm 2020 đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp như nhiều tuyến kênh mương thủy lợi bị hư hỏng, rau màu bị chết trên 120ha, cây ăn quả các loại trên 150ha, sau đó là các đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường nên gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục, chăm sóc cây trồng, đến nay đã chăm sóc và trồng mới được khoảng 90ha rau màu, cây ăn quả khắc phục được khoảng 40ha.

 

Vụ Đông Xuân 2020- 2021, kế hoạch gieo trồng toàn thị xã Hương Trà 3.150ha lúa,    890ha lạc. Đến nay, cây lúa đã xuống vụ, mạ đã gieo khoảng 15 (chủ yếu giống dài ngày như nếp, Xi23 ở Hương Phong và Hải Dương), đến ngày 05/01/2021 đã gieo sạ khoảng 104 ha (80 ha giống dài ngày ở Hương Phong và 24ha lúa 1 vụ không chủ động nước ở Hương Văn, Hương Thọ). Cây lạc đã đến thời vụ gieo trồng nhưng do mưa rét kéo dài nên chưa làm đất xuống giống được, đang gặp nhiều khó khăn nhất là vùng đất cát cao hạn sẽ bị thiếu nước vào cuối vụ nếu gieo muộn. Theo khung lịch thời vụ của UBND thị xã, thời gian gieo sạ giống lúa dài và trung ngày từ 25/12- 10/01, giống lúa ngắn ngày tập trung từ 15/01- 05/02/2021; giống lạc gieo trồng từ 20/12- 20/01 (đất cát) và 20/01- 10/02/2021 (đất thịt). Hiện nay các địa phương đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị vật tư phân bón và giống để xuống vụ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ gần sáng ngày 7/1 ở Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 7/1 tại Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng đồng bằng 13- 150C. Vì vậy, đối với diện tích lúa dài ngày, lúa 1 vụ không chủ động nước đã gieo sạ cần có biện pháp chăm sóc, bảo vệ tránh thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm rét hại gây ra: giữ mặt ruộng khô ráo, khổng để đọng nước hoặc ngập nước lâu ngày sẽ bị thối mầm; không sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm những ngày nhiệt độ xuống thấp dưới 180C mà chuyển sang sử dụng thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm thi thời tiết nắng ấm,…

Để sản xuất vụ Đông Xuân 2020- 2021 gieo trồng hết diện tích lúa, lạc và các cây trồng khác đảm bảo được năng suất, sản lượng cây trồng theo kế hoạch, các địa phương cần bám sát khung lịch thời vụ của UBND thị xã (số 3397/HD-UBND ngày 04/11/2020) và công văn đôn đốc chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2020- 2021 của Phòng Kinh tế thị xã (số 463/KT, ngày 14/12/2020), theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, huy động mọi nguồn lực, sức kéo để sản xuất vụ Đông Xuân theo đúng kế hoạch.

Phước Lễ -TTDVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.126.852
Truy câp hiện tại 508