Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 02/2021 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 03/02/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2021 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2021; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 02/2021 với các nội dung chính sau:

 

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Họp thường kỳ tháng 2 năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN trực thuộc UBND thị xã

Đ/c CT và các PCT

Tuần 1

2

Họp triển khai công tác phòng chống dịch covid 19

Trung tâm y tế;

Phòng y tế

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

3

Kiểm tra công chuẩn bị các điều kiện để dự kiến tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

Trung tâm VHTTTT

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

4

Gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây

VP HĐND – UBND, P.Kinh tế

Đ/c CT và các PCT

Tuần 2

5

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

Phòng Kinh tế,

Trung tâm DVNN

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 2

6

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2021

Ban CHQS thị xã,

Văn phòng

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

7

Triển khai kế hoạch Tài nguyên môi trường

Phòng TNMT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

8

Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phòng Y tế,

Trung tâm y tế

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 4

9

Kiểm tra công tác GPMB

Trung tâm PTQĐ; Ban QLDA

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

10

Kiểm tra thực địa, khảo sát các khu đất để chuẩn bị các điều kiện cho công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2021

Phòng Kinh tế,

Phòng QLĐT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.329