Tìm kiếm thông tin
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 07/4/2021, Liên đoàn lao động thị xã Hương Trà phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

 

Trong thời gian 2 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được truyền đạt các nội dung: đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII và những điểm mới trong Bộ luật lao động năm 2019; Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và một số nội dung liên quan công tác bầu cử trên địa bàn thị xã; nội dung, phương pháp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên công đoàn viên chức và người lao động.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, giúp các học viên hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, qua đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

 

Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.436