Tìm kiếm thông tin
Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hương Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày 14/4/2021, Hội LHPN xã Hương Bình tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là đơn vị thứ 12 tiến hành Đại hội cấp cơ sở. Dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Thu Điệp - Thị ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT và các tổ chức đoàn thể xã Hương Bình cùng 83 đại biểu đại diện cho 615 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Hương Bình đã chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã khóa X đã đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại phụ nữ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ X tại 5/5 chi hội, có trên 1.896 lượt chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Đông thời, đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 đến với cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, sinh hoạt hội viên lồng ghép các nội dung đã thu hút 2.145 lượt chị cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Qua học tập các chi hội tiếp tục duy trì sinh hoạt các mô hình. Thông qua các mô hình này đã huy động được hơn 1.645 lon gạo giúp đỡ 36 lượt hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tiết kiệm 245 triệu đồng kịp thời giải quyết cho 165 lượt chị phụ nữ vay với lãi xuất 0,6% để phát triển chăn nuôi sản xuất.

Trong 05 năm qua được sự hỗ trợ của Hội LHPN thị xã, UBMTTQVN thị xã, tổ chức Phuc’sfond  đã xây dựng 01 nhà Mái ấm tình thương với số tiền là 65.000.000 đồng, sửa chữa 01 nhà ở lợp mái tôn với tổng số tiền 20.000.000 đồng. Hội tập trung khảo sát, rà soát các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai hỗ trợ sinh kế, tặng quà trong đợt bão lụt trên 100.000.000 đồng. Huy động được  52 suất  với số tiền 26.000.000 đồng trao tặng  cho học sinh nghèo hiếu học, vượt 108%. Ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm có 1.881 lượt chị em hội viên, phụ nữ tham gia.  Xây dựng 02 tuyến đường hoa dài  dài 700 m ở chi hội thôn Hải Tân, Bình Dương. Xây dựng con đường xanh, sạch,  đẹp,  con đường không có rác thải do chi Hội phụ nữ quản lý; vận động các gia đình hội viên, phụ nữ tự nguyện hiến 1.465m đất, hiến cây để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm. Hội đã giúp cho 22  lượt chị phụ nữ nghèo, 6 chị phụ nữ nghèo làm chủ hộ, trong đó đã có 11 chị thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 3,77% năm 2016 xuống còn 2,03% năm 2020. Trong nhiệm kỳ đã phát triển được 86hội viên mới,  nâng tổng số lên 615 hội viên  tỷ lệ  95,5%, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt đến nay lên 236 hội viên, hàng năm các chi hội thực hiện việc thu, nộp hội phí, xây dựng quỹ hội đạt chỉ tiêu 100%.

Với Chủ đề  Đại hội “Phụ nữ  xã Hương Bình đoàn kết, đổi mới , phát triển”  nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội LHPN xã Hương Bình đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp và 8 chỉ tiêu. Phấn  đấu, hằng năm Hội LHPN xã có các hoạt động giúp 1- 2 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, bền vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn dưới 2,5% vào năm 2025; giúp ít nhất 01 - 02 phụ nữ khởi nghiệp; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thành lập 01 tổ liên kết trong sản xuất, kinh doanh/chế biến; có 80% trở lên phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, 100% phụ nữ hoàn lương trở về có nhu cầu được tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội, 80% trở lên phụ nữ khuyết tật được Hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau; hỗ trợ 2-3 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch bền vững; 5/5 chi hội có các phần việc hoặc có 01 công trình góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời thực hiện Phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”;  tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” .

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 11 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh tiếp tục được BCH tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội LHPN xã và chị Huỳnh Thị Hồng được BCH tín nhiệm bầu Phó Chủ tịch Hội LHPN xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Dịp này Hội LHPN thị xã đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và1 cá nhân và UBND xã đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trần Thị Hồng - HLHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.429