Tìm kiếm thông tin
Hương Trà: tổ chức hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021
Ngày cập nhật 19/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2021 cho 15 công chức Tư pháp – Hộ tịch và 94 Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai Chuyên đề về một số kỹ năng cần thiết trong công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; triển khai Chuyên đề về nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp – Hộ tịch và kiến thức pháp luật cho hòa giải viên. Ngoài ra một số quy định của Bộ luật Dân sự được vận dụng khi Hòa giải.... Thông qua Hội nghị các đại biểu cùng báo cáo viên trực tiếp trao đổi, trả lời những tình huống liên quan đến phạm vi hòa giải ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của buổi tập huấn; đồng thời, giúp các Hòa giải viên tiếp cận và nắm bắt kỹ hơn về nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống hòa giải ở cơ sở, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên hòa giải.

Kết thúc Hội nghị tập huấn, Báo cáo viên nhấn mạnh thêm về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác Hòa giải ở cơ sở, đề nghị các đại biểu làm công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vận dụng những quy định của pháp luật, kỹ năng, kinh nghiệm của mình để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 32