Tìm kiếm thông tin
Chương trình làm việc tháng 5/2021 của UBND thị xã
Ngày cập nhật 07/05/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2021 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2021; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 5/2021 với các nội dung chính sau:

 

 

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

 

1

Họp thường kỳ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng tới

Phòng TCKH; Văn phòng

Đ/c CT và các PCT

Tuần1

2

Kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Văn phòng;

Phòng Nội vụ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần1

3

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác DS-KHHGĐ và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Trung tâm y tế; Phòng y tế

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 1

4

Tiếp tục triển khai kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trung tâm y tế

Đ/c Đỗ Ngọc An

Tuần 2

5

Làm việc với các ngành liên quan đến đầu tư chợ Tứ Hạ

Phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 2

6

Chuẩn bị nội dung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hương An, Hương Vinh, Hương Phong

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 2

7

Kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản

Phòng TCKH,

Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

8

Kiểm tra tiến độ công tác GPMB

Phòng QLĐT, Trung tâm PTQĐ, Phòng TNMT, Ban QLDA

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 3

9

Tổ chức Hội nghị triển khai và thông qua Quy chế bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Hương Trà năm 2021

Phòng Kinh tế

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

10

Làm việc các ngành giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ, tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đường dây 500KW đoạn qua xã Hương Thọ

Phòng TNMT

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 3

11

Tổ chức buổi làm việc các ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ, tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Phòng TNMT; Trung tâm PTQĐ

 

Đ/c Nguyễn Duy Hùng

Tuần 4

12

Triển khai họp chuyên đề về công tác quy hoạch để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các quy hoạch đang triển khai và chuẩn bị triển khai trên địa bàn thị xã Hương Trà

Phòng QLĐT; Phòng TNMT

Đ/c Hà Văn Tuấn

Tuần 4

            Yêu cầu các đ/c thành viên UBND thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình xây dựng Chương trình cụ thể hàng tuần để được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.451
Truy câp hiện tại 1.131