Tìm kiếm thông tin
Kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ
Ngày cập nhật 08/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH- HĐATVSLĐ ngày 08/4/2021 của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động và tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ tại 03 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Nhang Thái Hưng, Công ty cổ phần Phương Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jointwell.

 

Trong đợt này, Đoàn kiểm tra đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như xây dựng, hàn cắt kim loại, sử dụng điện, các cơ sở có sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động.

Nhìn chung, công tác An toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động cơ bản đảm bảo theo quy định, trong đó Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jointwell làm tốt công tác này. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh các văn bản, hồ sơ liên quan để bảo đảm hiệu quả trong công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ, nhất là trong dịp hè nắng nóng và dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, các công ty, doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn việc nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

Ngọc Bích
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.407.810
Truy câp hiện tại 1.227