Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế - xã hội (Tuần từ ngày 29/11/2021 – 04/12/2021)
Ngày cập nhật 04/12/2021

I. TÌNH HÌNH:                   

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa: Kế hoạch vụ Đông Xuân 2021- 2022 khoảng 1.700ha. Diện tích đất đã cày lật khoảng 380ha (Hương Toàn 290ha; Hương Văn 30ha; Hương Chữ 60ha).

- Cây sắn: Cây sắn phát triển tốt hơn, bộ lá có xanh hơn nhưng các lá non mới mọc đều bị nhiễm bệnh, lá bị loang lỗ với tỷ lệ 40 – 60%; mức độ củ phát triển trung bình 4- 6 củ/cây; cục bộ một số vùng đất cát, chiều cao cây thấp hơn, thân lá phát triển kém, củ nhỏ và ngắn. Đến nay, cây sắn đã thu hoạch ở các vùng thấp trũng khoảng 450ha (Hương Văn 135ha, Hương Xuân 100ha, Hương Vân 45ha, Tứ Hạ 20ha và một số diện tích ở vùng gò đồi); tiếp tục chỉ đạo các ngành và các xã, phường khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại và hướng dẫn biện pháp tiêu hủy bệnh khảm lá sắn và bảo quản, lưu gốc làm giống trồng niên vụ 2022.

- Cây rau: Diện tích đã trồng khoảng 80ha gồm nhiều giai đoạn sinh trưởng (Hương Chữ 60ha, Hương Xuân 06ha, Tứ Hạ: 04ha, Hương Văn: 08ha và rải rác các HTX khác). Sâu ăn lá hành (sâu xanh, sâu khoang) gây hại mật độ 3- 5 con/m2, nơi cao 10- 20 con/m2; dòi đục cọng hành gây hại tỷ hại 5-10% và các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh thối gốc, khô đầu lá, sâu tơ, bọ nhảy, ... gây hại rải rác mật độ, tỷ lệ thấp.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích trồng 165ha; hiện nay đã thu hoạch xong, bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10-30%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình... Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ trên diện tích mới trồng. Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, sâu đục thân, đục cành .. gây hại rải rác.

 b) Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai thực hiện Công văn số 8106/UBND-NN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1967/SNNPTNT-CCCNTY ngày 10/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Đã triển khai  tiêm bổ sung được 325 liều vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò, 8.500 liều vắc xin tam liên lợn, 51.000 liều vắc xin cúm H5N1 và 49.000 liều vắc xin dịch tả vịt và tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồn long móng gia súc đợt II năm 2021. Tính đến ngày 2/12/2021 đã tiêm được 2.400 liều LMLM/KH 2.400 liều.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai công tác chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi. hướng dẫn người chăn nuôi gia cố, sửa chữa chuồng trại đảm bảo đủ ấm; tuyên truyền, vận động nông dân chủ động dự trữ đủ thức ăn cho đàn vật nuôi và thu mua, bảo quản tốt các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò trong mùa mưa rét.

c) Công tác khuyến nông: Tiếp tục hướng dẫn bà con, chăm sóc mô hình thâm canh cây ăn quả và cây tràm gió trên địa bàn thị xã. Tổ chức khảo sát xây dựng phát triển vùng cây dược liệu (Cây Tràm gió), mô hình trồng rau an toàn và phát triển trồng cây ăn quả năm 2022 trên địa bàn thị xã.

2. Công tác thu thuế: Đến ngày 30/11/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được 419,920 tỷ đồng, đạt 295,2 % dự toán tỉnh giao đã được điều chỉnh theo Quyết định số 2107/QĐ-CTTTH ngày 06/8/2021 của Cục Thuế tỉnh, trong đó: Thu ngoài quốc doanh 53,036 tỷ đồng, đạt 146,9 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 301,064 tỷ đồng, đạt 501,8 % dự toán giao, còn lại là các khoản thu khác.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức buổi làm việc với các ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường về công tác giải phóng mặt bằng, rà soát các khu đất đấu giá năm 2021 và chuẩn bị quỹ đất đấu giá năm 2022.

- Tổ chức buổi làm việc các ngành Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã và Trung tâm Hành chính công thị xã để rà soát các quy trình thủ tục tách thửa đất có hình thành lối đi chung (đường giao thông) trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức buổi làm việc với phòng Tài chính và Kế hoạch về triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Làm việc các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, BCH Quân sự thị xã chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty TNHH Hello Quốc Tế Việt Nam.

- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn thị xã.

4. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

* Đường 19/5 (Trà Kệ) phường Hương Xuân:

Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 34 trường hợp:

-  Đã phê duyệt và chi trả tiền 24 trường hợp;

- Còn lại 10 trường hợp: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình thẩm định điều kiện và đã có Thông báo thẩm định điều kiện 06 trường hợp.

-  Hiện còn lại 01 trường hợp (Thuận, Thảo, Chiến, Sơn); vướng mắc cụ thể:

+ Các hộ Thuận, Thảo: UBND phường Hương Xuân chưa ký xác nhận nhà thờ họ Ngô; hộ ông Chiến cần điều chỉnh hồ sơ diện tích ảnh hưởng trong và ngoài giấy CNQSD đất; hộ ông Sơn đã đảm bảo hồ sơ.

* Hạ tầng khu dân cư Thanh Lương 4:

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 24 trường hợp:

- Đã phê duyệt và giải ngân 23 trường hợp.

- Còn 01 hộ bị ảnh hưởng nhà ở (bà Nguyễn Thị Nghệ); Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ thẩm định ngày 17/11/2021, phòng TNMT trả lại hồ sơ, lý do: Đề nghị phường xác nhận văn bản cử người đại diện, hiện phường chưa cung cấp hồ sơ cho Trung tâm.

* Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (đoạn qua phường Hương Chữ 09 hộ):

Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 09 trường hợp. Ngày 26/10/2021, Trung tâm đã chuyển hồ sơ phòng TN&MT thẩm định điều kiện; hiện đã có Thông báo thẩm định điều kiện 08 trường hợp. Còn lại vướng mắc 01 trường hợp hộ ông Nguyễn Hồng Tứ (nguồn gốc đất nhà văn hoá, Tổ dân phố tổ chức đấu và giao cho ông Tứ). Hiện, UBND phường Hương Chữ chưa xác nhận được nguồn gốc sử dụng đất.

* Đường Hà Công, phường Hương Chữ:

Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 149 trường hợp (67 hộ đất lúa và 82 hộ ảnh hưởng nhà ở và các công trình xây dựng)

- Đợt 1&2: Đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường 42 trường hợp đất lúa; 01 trường hợp đất ở và tài sản xây dựng; hiện chưa giải ngân.

- Đợt 3: 25 hộ đất lúa; UBND phường Hương Chữ đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất nhưng chưa đảm bảo; đang đề nghị xác nhận lại nguồn gốc và bổ sung phương án giao đất 64 trước đây.

* Khu quy hoạch La Chữ Nam:

Tổng số hộ ảnh hưởng 15 trường hợp; đã hoàn thành kiểm kê, đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương Chữa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào ngày 12/11/2021; UBND phường chưa xác nhận (theo dự kiến là ngày 30/11/2021).

* Kè sông Bồ phường Hương Xuân:

Tổng số hộ ảnh hưởng 31 trường hợp; đã phê duyệt và giải ngân 25 trường hợp.

Còn lại 03 trường hợp: Ngày 19/11/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng TNMT thẩm định Phương án.

* Dự án Trường Mầm non Hương Chữ:

Tổng số hộ ảnh hưởng: 31 hộ; Trung tâm đã hoàn chỉnh phương án để trình phê duyệt 30 trường hợp (Đợi Chủ đầu tư cung cấp các trích lục thửa đất thu hồi);

Đối với trường hợp ông Lê Phú Đàng (có ý kiến của Ông Lương Mậu Thái): Trung tâm đã tổ chức buổi làm việc theo Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp dân phường Hương Chữ ngày 20/10/2021. Hướng xử lý: Đã đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh lại hồ sơ theo đúng diện tích thực tế sử dụng.

* Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đi trung tâm Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập):

- Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 71 trường hợp.

+ Đợt 1: Đã chi trả tiền hỗ trợ cho 30 trường hợp với giá trị 499.452.000 đồng.

+ Đợt 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định điều kiện bồi thường 28/37 trường hợp. Ngày 02/12/2021, trình thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ 27/28 trường hợp. Còn lại 01 trường hợp hộ ông Kình; đã 04 lần Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Vân đến nhà để công khai trực tiếp nhưng chưa thống nhất Phương án. Ngày 06/12/2021, tiếp tục mời đến trụ sở UBND phường Hương Vân để vận động thuyết phục. Còn lại 09 trường hợp chưa thẩm định điều kiện, đề nghị đối chiếu bản đồ, cung cấp giấy ủy quyền, ký lại đúng chính chủ, hiện UBND phường Hương Vân đã xác nhận lại nguồn gốc, ngày 03/12/2021 trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện thực hiện.

+ Đợt 3: 04 trường hợp Trần Công Tân, Dương Đình Thành, Trần Thị Thu và Trần Thị Tâm, UBND phường Hương Vân đã xác nhận nguồn gốc, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng TNMT thẩm định điều kiện dự kiến ngày 03/12/2021.

* Đường quy hoạch số 1, TDP 3 phường Tứ Hạ:

Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 33 trường hợp.

- Đợt 1: Đã chi trả tiền đợt 1 gồm 08 trường hợp theo quyết định phê duyệt của UBND thị xã.

- Đợt 2: Đã có Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ 10 trường hợp. Ngày 18/11/2021 thông báo chi trả tiền.

- Đợt 3: Đã có Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ 04 trường hợp. Hiện, chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển tiền để chi trả.

- Đợt 4: Ngày 27/10/2021, UBND phường Tứ Hạ làm rõ, xác nhận nguồn gốc 05 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý và bổ sung thủ tục cam kết của hộ bà Trần Thị Thiên Trang hiện nay định cư tại Mỹ. Ngày 17/11/2021, đã trình phòng TNMT thẩm định điều kiện.

- Đợt 5: Hộ ông Hoàng Xứng, Hoàng Thái, Lê Thị Thương, Nguyễn Ngọc Hoài. Ngày 01/12/2021, kết thúc công khai trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

- Còn lại 01 trường hợp hộ ông Trịnh Công Nguyễn đang kẹt dịch ở Gia Lai, UBND phường Tứ Hạ đã liên hệ với ông Nguyễn cung cấp ủy quyền theo quy định.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trên địa bàn thị xã: Trong tuần thị xã ghi nhận tổng số ca F0 là 58 trường hợp, F1 là 322 trường hợp.

- Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã.

* Công tác tiêm phòng: Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn thị xã cho các đối tượng với số lượng: 77.110 mũi. Trong đó: Mũi 1: 44.069; mũi 2: 28.183.

* Công tác rà soát danh sách và lập kế hoạch tiêm phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn thị xã: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính Phủ.

6. Công tác nội chính:

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự : Xảy ra 04 vụ trộm cắp tài sản tại xã Bình Tiến và xã Bình Điền. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục tập trung lực lượng, truy xét làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.

+ Tội phạm môi trường, ma túy: Không xảy ra.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường bộ: Không xảy ra

- Tai nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ,  01 người chết tại La Chữ Nam, phường Hương Chữ. Kết quả trưng cầu giám định pháp y xác định nguyên nhân ban đầu là đột tử do suy tuần hoàn, hô hấp cấp. Công an thị xã tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

- Tội phạm kinh tế: không xảy ra.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 19 ca tuần tra, phát hiện 07 trường hợp vi phạm (06 ô tô, 01  mô tô), kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã; tiếp nhận, xử lý VPHC 12 trường hợp, phạt tiền: 10.750.000 đồng.

7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác vụ mùa Đông Xuân.

- Tổ chức làm việc các ngành Nội vụ, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Làm việc các ngành và UBND các xã, phường rà soát các công trình dự án trên địa bàn thị xã và tiến độ giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn thị xã.

- Chỉ đạo các ngành chuẩn bị các điều kiện để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 1.057