Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khai mạc huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ năm 2022
Ngày cập nhật 30/08/2022

Sáng ngày 22/8, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà khai mạc lớp huấn luyện quân sự - giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ các cơ quan, trường học trên địa bàn.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề trọng tâm gồm: Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu; kỹ thuật đánh bắt địch, từng người đánh chiếm mục tiêu, ném lựu đạn xa, đúng hướng; Hiểu biết chung về thuốc nỗ, cách chắp nối đồ dùng gây nỗ; Hình dáng, kích thước, cách làm một số loại công sự trong chiến đấu; Bắn mục tiêu cố định, ban ngày bắn súng tiểu liên AK…

Đồng chí Trung tá Nguyễn Trọng Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà phát biểu khai mạc lớp huấn luyện quân sự năm 2022

Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp các học viên nắm vững những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;  Hiểu rõ nhiệm vụ trong phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn tật đổ của các thế lực thù địch. Nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị, hiệp đồng chặt chẽ chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, khẩu đội, trung đội. Đồng thời nắm chắc và thuần thục động tác kỹ, chiến thuật và quân sự chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu./.

Văn Vinh - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.916