Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục Thường xuyên và công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông
Ngày cập nhật 28/09/2022

Vừa qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với Giáo dục Thường xuyên và công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông.

Tham dự Hội nghị có thầy giáo Đoàn Minh Thắng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đại điện lãnh đạo các Phòng ban của Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách công tác GDTX và dạy Nghề phổ thông của các Phòng GD&ĐT, Ban Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh, đại diện lãnh đạo của các Học viện, các trường Cao đẳng, các trường Trung cấp có thực hiện chương trình GDTX trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học đến đối với GDTX và công tác tư vấn hướng nghiệp -  dạy Nghề phổ thông. Nội dung tập trung 08 vấn đề đó là:

 1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

 2. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 3. Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ để nâng cao tỷ lệ biết chữ.

 4. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 5. Thực hiện hiệu quả Chương trình GDTX cấp THCS và THPT. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX.

 6. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

 7. Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT đối với các cơ sở GDTX; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình dạy học GDTX và Nghề phổ thông

 8. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác./.

Mai Phan - Trung tâm GDNN-GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.506.019
Truy câp hiện tại 399