Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn Công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ chủ chốt cấp thị xã, cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã Hương Trà phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho các cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới cấp thị xã, cấp xã trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Về tham dự gồm có ông Lê Thành Nam, phó Chánh văn phòng Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế và các giảng viên, báo cáo viên tham gia tập huấn.

Về phía thị xã có ông Trần Xuân Anh, Phó Chánh văn phòng Nông thôn mới cấp thị xã, Trưởng phòng Kinh tế thị xã và Thành viên BCĐ NTM thị xã theo Quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 về việc Kiện toàn BCĐ NTM thị xã giai đoạn 2021-2025, cán bộ Văn phòng Điều phối NTM thị xã theo Quyết đinh số 894/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM thị xã; Lãnh đạo và cán bộ cấp xã phụ trách NTM (mỗi xã 05 người).

Nội dung tập huấn: Đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn cấp huyện đến cuối năm 2022, xây dựng KH năm 2023; Những nội dung trọng tâm của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các Bộ, ngành (các TC của TW), của các Sở, ngành (các tiêu chí giao cho tỉnh); Các nội dung chính của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; Quy định về quản lý và sử dụng vốn ngân sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Giới thiệu Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Giới thiệu Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Kết quả hơn 30 cán bộ tham gia tập huấn đã được cung cấp tài liệu và cùng nhau chia sẽ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đồng thời được giải đáp một số vướng mắc gặp phải khi thực hiện công việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

 

Quang Trợ - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 140