Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBKT Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế làm việc với Đảng uỷ Quân sự thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/07/2023

Thực hiện Quyết định số 63-QĐ/UBKTTU, ngày 21/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 26/7, đoàn công tác UBKT Tỉnh uỷ do đồng chí Dương Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng uỷ Quân sự thị xã Hương Trà. Dự và làm việc cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Toàn, Uỷ UVTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ Hương Trà.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo chương trình làm việc, đoàn công tác UBKT Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đảng ủy Quân sự thị xã báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra. Đoàn công tác UBKT Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra trực tiếp một số kết quả triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay. Qua kiểm tra Đoàn đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự thị xã đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật; Đảng ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và ngày càng đi vào chiều sâu…

Đồng chí Dương Văn Tuấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ kết luận tại buổi làm việc

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, thời gian tới Đoàn công tác UBKT Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy Quân sự thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc lãnh đạo, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xuân Trường - CTV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.051