Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4
Ngày cập nhật 18/08/2023

Ngày 15/8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thị xã Hương Trà tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đồng chí cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn thị xã. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Lê Văn Trung - UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã.

Quang cảnh tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN

Trong 4 ngày, từ ngày 15-18/8, các học viên là cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ các xã, phường được tìm hiểu 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN phát biểu tại lễ khai mạc

Thông qua qua đó nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; làm cơ sở vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, nhà trường, đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hoài Nhi - Trung tâm VHTT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 54.664