Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mặt trận Hương Trà: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Ngày cập nhật 14/09/2023

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-MTTQ và Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà về việc thành lập Đoàn giám sát và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sáng ngày 07/9/2023, Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Thu Hương – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Phó Trưởng đoàn cùng thành viên đoàn giám sát gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, đại diện lãnh đạo phòng phòng Kinh tế, phòng Nội vụ thị xã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với xã Bình Thành.

Việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng và chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đặc biệt quan tâm. Xã Bình Thành thực hiện các chính sách theo QĐ 1719/2021/QĐ-TTg, hiện nay thôn Bồ Hòn còn 05 hộ nghèo đã có đất và nhà ở; tỷ lệ dùng nước sạch của thôn là 100%; đa số các hộ dân trong thôn đều thiếu đất sản xuất tuy nhiên địa phương không còn quỹ đất để cấp. Riêng đối với hộ nghèo được hỗ trợ chuyển đổi nghề đã được hỗ trợ nông cụ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong năm 2023 xã Bình Thành được phân bổ kinh phí 130 triệu để thực hiện dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, địa phương sẽ thực hiện dự án hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; nâng cấp, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt với tổng mức đầu tư 802 triệu đồng; trong đó ngân sách trung ương 719 triệu đồng, phần còn lại ngân sách thị xã, ngân sách xã và nhân dân đóng góp. UBND xã phối hợp với Trung GDNN-GDTX thị xã Hương Trà mở lớp đào tạo nghề chế biến món ăn cho 31 lao động; chị em phụ nữ đã tham gia tập huấn bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Dự án 8 do Hội LHPN thị xã tổ chức nhằm thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em của thôn Bồ Hòn. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã vẫn còn một số hạn chế: Một số bộ phận người dân còn trông chờ ỷ lại các chương trình hỗ trợ của nhà nước, chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Trình độ dân trí của người dân không đồng đều, nên nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; điều kiện phát triển của vùng đồng bào bân tộc thiểu số còn khó khăn, nhất là vấn đề thiếu đất sản xuất, thiếu nguồn lực để phát triển kinh tế.

Thông qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá khách quan những ưu điểm, khó khăn và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và những kiến nghị của địa phương, từ đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả thực hiện công tác quản lý và sử dụng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho bà con vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.931.471
Truy câp hiện tại 9