Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THỊ ỦY HƯƠNG TRÀ THÁNG 9/2023
Ngày cập nhật 14/09/2023

Sáng ngày 08/9/2023, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Hương Trà tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của Thị ủy Hương Trà có đồng chí Hà Văn Tuấn- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Nhật Minh- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao thị xã; các đồng chí là Báo cáo viên Thị ủy; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; các đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe: Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề: “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; về việc xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tuyên truyền giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 9.529