Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 07/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số  1227/KH-UBND ngày 09/4/2024 của UBND thị xã về việc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thị xã Hương Trà năm 2024. Ngày 06/6/2024, Phòng Kinh tế thị xã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn thị xã. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Kinh tế, các đồng chí là thành viên Tổ giúp việc của chương trình OCOP của thị xã, lãnh đạo UBND các phường xã và các chủ thể có tiềm năng tham gia chương trình OCOP năm 2024.

Trong năm 2024, các sản phẩm dự kiến tham gia Chương trình OCOP gồm các sản phẩm Thanh trà Hương Vân, Tinh dầu tràm Trần Luât, Kiệu Hương Chữ, Bưởi da xanh Bình Thành, Quýt Thanh Bình, Hương trầm Hương Thảo và 01 sản phẩm đánh giá lại là Bún Vân Cù.

Tại hôi nghị đã nghe đồng chí Trần Xuân Anh, Trưởng phòng Kinh tế triển khai một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP thi xã năm 2024 và đồng chí Lê Thị Ngọc Sương, Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn, hướng dẫn các nội dung, quy trình thực hiện Chương trình OCOP, giải đáp các khó khăn, vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả thực hiện chương trình ở các địa phương khác.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Sương, Phòng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn tập huấn, hướng dẫn các nội dung, quy trình thực hiện Chương trình OCOP

Thông qua hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị và các chủ thể ngoài việc được cập nhật các nội dung liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ của chương trình OCOP năm 2024 trên địa bàn thị xã đã được tập huấn, hướng dẫn các nội dung, quy trình thực hiện Chương trình OCOP và trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn vướng mắc, đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn thị xã trong thời gian đến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Anh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã đề nghị UBND các xã, phường và các chủ thể tập trung thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm để tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm theo yêu cầu, kế hoạch đề ra./.

Anh Văn - Phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.796