Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ 13 (khóa X), nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày cập nhật 07/06/2024

Toàn cảnh Hội nghị

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Thị ủy, sáng ngày 07/6/2024, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ 13 (khoá X) để thống nhất Đề án nhân sự và danh sách trích ngang tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, lấy ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và một số nội dung liên quan đến công tác Đại hội. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Hồ Cảm - Phó Ban Tổ chức Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - PCT UBMTTQVN thị xã và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa X.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBMT thị xã thông qua Đề án nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ khóa XI

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, Đề án nhân sự và danh sách trích ngang tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI. Tại hội nghị, đã lấy biểu quyết đề án nhân sự của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI; 02 đại biểu góp ý điều chỉnh một số nội dung trong báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã ghi nhận, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 6.033