Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Duyệt nội dung Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày cập nhật 11/06/2024

Sáng 10/6/2024, tại phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức duyệt nội dung, nhân sự và chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tham dự và chủ trì buổi duyệt nội dung, nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã; về phía UBMT tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Hữu Lạc, Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía thị xã Hương Trà có đồng chí Hà Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đại diện Văn phòng UBMT tỉnh và Văn phòng Thị ủy.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã báo cáo quá trình chuẩn bị xây dựng các văn kiện đại hội: đề án nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, báo cáo kiểm điểm Ủy ban và Ban Thường trực khóa X và các nội dung quan trọng khác; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã báo cáo tóm tắt nội dung văn kiện đại hội. Về Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 51 vị, giảm 05 vị so với nhiệm kỳ trước. Trong đó: Người đứng đầu (lãnh đạo) các tổ chức thành viên 17 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường 09 vị; đại diện các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận 06 vị; Cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã 05 vị; cá nhân tiêu biểu 14 vị; Dân tộc thiểu số 03 vị (chiếm 5,88%); tôn giáo 05 vị (chiếm 9,8%); người ngoài Đảng 11 vị (chiếm 21,6%); Nữ 16 vị (chiếm 31,37%). Tái cử 27/51 vị (chiếm 52,9%) so với nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các nội dung, tiêu chí, cơ cấu thành phần của Đề án nhân sự đảm bảo theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tổ chức Thị ủy.

Sau khi các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy tham gia ý kiến, các đồng chí đánh giá cao quá trình chuẩn bị các nội dung về báo cáo chính trị, các đề án nhân sự, cơ cấu nhân sự tham gia nhiệm kỳ mới theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tuy nhiên cần nêu rõ hơn vai trò nổi bật của Mặt trận thị xã trong nhiệm kỳ qua, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của Mặt trận trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam thị xã cần làm tốt công tác phối hợp giữa Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ mới; Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy; đổi mới phương thức lãnh đạo, đi sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân trong thị xã tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029 sắp tới.

Hạnh Đào - UBMTTQVN thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.334