Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2024
Ngày cập nhật 10/07/2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn phường Hương Văn và phường Hương Xuân.

Tham dự có hơn 180 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo phường; Bí thư chi bộ tổ dân phố; Tổ trưởng tổ dân phố; Đại diện Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ dân phố; Đại diện Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố; Đại diện Ban công tác Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ dân phố của phường.

Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Công Dũng - Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã đã truyền đạt và cung cấp một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo như: Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND ngày 21/8/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và các văn bản do Trung ương; Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021-2025.

Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; dự án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; hỗ trợ việc làm bền vững… Đồng thời, đại biểu còn được hướng dẫn lập các biểu mẫu, văn bản trong triển khai thực hiện Chương trình và được giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn giúp các đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên cấp xã nắm rõ kiến thức cơ bản về chính sách giảm nghèo để kết hợp với tình hình thực tế, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại địa phương một cách hiệu quả. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo trên địa bàn toàn thị xã.

Kim Lê - Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.765.213
Truy câp hiện tại 6.224