Tìm kiếm thông tin
Những ghi nhận qua 10 năm thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình của Hội LHPN thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/06/2018

Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình hay còn gọi là Luật phòng, chống bạo hành là đạo luật được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.  Qua 10 năm bộ Luật này được thực thi, nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức về Luật Bình đẳng giới đã được các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã thực hiện với nhiều hình thức và phương pháp khác nhau.

Trên cơ sơ các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHPN từ thị xã đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung phù hợp với từng đơn vị địa phương trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, người thân trong gia đình thực hiện tốt công tác gia đình và việc phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình... đã có 2.100 lượt cán bộ và 25.186 lượt hội viên, phụ nữ tham gia học tập. Phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã tổ chức 22 lớp tập huấn về giới và luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức 3 lớp tập huấn, 1 lớp hội thảo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và các phòng ban cấp thị xã về bình đẳng giới. Vì vậy, nhận thức của cán bộ, hội viên nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng đã có những chuyển biến tích cực.

Hội quan tâm nâng cao nhận thức công tác phụ nữ và phòng chống bạo lực gia đình hướng đến mục tiêu bình đẳng giới. Chú trọng quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, đẩy mạnh công tác giáo dục và nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và nhân dân luôn được các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã nói chung và các cấp Hội nói riêng tổ chức thực hiện đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Về phía Thường trực Hội LHPN thị xã Hương Trà đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở tất cả 16 xã, phường; các hoạt động được chú trọng như: Tổ chức tập huấn về chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; Tổ chức 33 buổi nói chuyện nhóm dân; mở 123 lớp chuyên đề cho đội ngũ cán bộ tổ tư vấn, ban hòa giải; xây dựng 28 câu lạc bộ bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn cơ sở hội xây dựng các mô hình câu lạc bộ Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Nội dung được đề cập trong các đợt tập huấn, sinh hoạt CLB là: Tình hình về giới ở Việt Nam; Các chính sách luật pháp có liên quan đến giới; Các kỹ năng sống nhằm ứng phó về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bất bình đẳng giới; Phương pháp giám sát việc thực thi luật pháp có liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở địa phương cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp thôn, một số trường hợp hộ gia đình đã, đang và có nguy cơ bạo lực gia đình xảy ra.

Hội LHPN các xã, phường: Thông qua sự tài trợ của các dự án ODA ( Phần Lan), Ngân hàng ADB (Dự án Tây Nam Hương Trà), dự án ICCO ( Trung tâm nghiên cứu phát triển xã hội)…BCH Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn thị xã đã lồng ghép mở 123 lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về vấn đề giới ở Việt Nam; Các chính sách luật pháp có liên quan đến giới; Các kỹ năng sống nhằm ứng phó về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bạo lực gia đình,  Phương pháp giám sát việc thực thi luật pháp có liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở địa phương, hổ trợ xây dựng mô hình “ Ngôi nhà tạm lánh” khi có bạo lực xảy ra.

Bên cạnh đó, Hội  đã tập trung xây dựng cơ chế thực hiện tốt pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ.

Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 11NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của thị xã cũng như chỉ đạo chính quyền cấp xã, phường củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ ở cơ sở.

Phối hợp với các đoàn thể triển khai  Luật phòng chống bạo lực gia đình nhằm nâng dần cả về nhận thức và hành động. Các hoạt động nhằm bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực lao động, việc làm. Hướng dẫn Hội LHPN xã Bình Điền, Bình Thành giúp đỡ các nạn nhân bị bạo lực nói lên tiếng nói của bản thân để các hành vi vi phạm pháp luật được nghiêm trị. Cụ thể trường hợp  Nguyễn Du ở thôn Hòa Bình xã Bình Thành phải chịu án phạt tù 2 năm do có hành vi ngược đãi vợ, con, phá hoại tài sản gia đình; Đặng Văn Xòa ở tại thôn Điền lợi xã Bình Điền dùng nhục hình tra tấn vợ gây thương tích nặng nề bị phạt tù 2 năm…

Ngoài ra, công tác lồng ghép, nhân rộng mô hình được thông qua các đợt tập huấn, BCH Hội LHPN thị xã Hương Trà đã hướng dẫn các cơ sở Hội trên địa bàn thị xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư xóa bỏ khoảng cách giới. Tham gia việc thực hiện đảm bảo bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức Hội. Coi trọng việc tuyên truyền hướng dẫn cán bộ trong việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em theo quy định của pháp luật. Vận động người dân thực hiện công tác cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường tiếng nói của phụ nữ ở cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, Hội đã thành lập 8 câu lạc bộ “ Bình đẳng giới”, trang cấp panel tại các nhà sinh hoạt cộng đồng với các nội dung: Cộng đồng chung tay xây dựng xã hội bình đẳng giới, xây dựng gia đình “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”…, trang phục đồng bộ (áo) cho các thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ, hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/câu lạc bộ để duy trì sinh hoạt… Xây dựng 4 mô hình địa chỉ tin cậy, tiếp tục duy trì và phát triển 5 câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, tổ chức Ngày hội gia đình nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6) gắn với triển khai nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”... Xây dựng và duy trì 23 câu lạc bộ Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, cân bằng giới tính khi sinh... ở Hương Xuân, Hương Vân, Hương Vinh, Hương Hồ,.... câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình ở Bình Thành, Hồng Tiến.

Ngoài ra các cấp Hội đã phối hợp Trung tâm Dân số KHHGĐ, Sở Y tế tổ chức tập huấn về phòng chống HIV/ADIS, tổ chức Hội thi Phòng chống lao, 88 buổi tư vấn tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dân số KHHGĐ với 13.134 lượt người tham gia. Thực hiện tốt các đợt phối hợp triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 8 buổi trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ nghèo. Tổ chức tập huấn 6 buổi cho các tổ hòa giải ở cơ sở về nội dung phòng chống BLGĐ.

Phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã, cơ sở tuyên truyền về nội dung xoay quanh công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch…Phối hợp với phòng văn hóa thông tin tổ chức Hội thi, giao lưu gặp mặt các gia đình tiêu biểu…

 Tiếp nhận từ Hội LHPN tỉnh 28 đầu sách giáo dục về gia đình, Luật Hôn nhân - Gia đình, Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; 1.136 tờ rơi có nội dung về gia đình, qua đó phân phối cho 16 cơ sở xã, phường phục vụ cho công tác tuyên truyền, xây dựng được 16 tủ sách pháp luật.

Ngoài ra Hội cơ sở tổ chức các các hoạt động truyền thông cộng đồng như: tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, hội thảo, giao lưu chia sẽ kinh nghiệm giữa các gia đình văn hóa tiêu biểu, kỹ năng xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan... giúp chị em hội viên phụ nữ có thêm kiến thức nhằm xây dựng cuộc sống gia đình mình tốt hơn, hạn chế tình trạng BLGĐ.

Thông qua các hoạt động của các cấp Hội, chị em hội viên, phụ nữ thấy được lợi ích thiết thực của việc xây dựng gia đình ấm no,tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là nhu cầu cần thiết của mỗi gia đình nên tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào từ đó góp phần thúc đẩy đời sống gia đình phát triển dần theo hướng lành mạnh, tiến bộ, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong từng gia đình và cộng đồng, kéo giảm các vụ bạo lực gia đình.

Thiết nghĩ, trong thời gian tới phải xem việc phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm chung của mọi gia đình và toàn xã hội, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể nhân dân. Đồng thời, phải đưa nội dung Phòng chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch công tác. Hàng năm, các cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện tốt việc nắm tình hình các vụ bạo lực gia đình để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng.

Thu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.944
Truy câp hiện tại 436