Tìm kiếm thông tin
Khai giảng lớp giáo dục chính trị-huấn luyện quân sự cho LLDQ năm 2018
Ngày cập nhật 22/06/2018

Sáng ngày 19/6/2018, Tại Hội trường nhà văn hóa xã Hương Toàn. Ban CHQS thị xã Hương Trà tổ chức lễ khai giảng lớp giáo dục chính trị - Huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân của 2 xã Hương Toàn và phường Hương Xuân năm 2018.

Tham dự lớp khai giảng, về phí BCH Quân sự thị xã có Ông Trần Vũ Huyến- Phó chính trị viên- chủ nhiệm chính trị của Ban chỉ huy quân sự thị xã; Lãnh đạo của 2 xã Hương Toàn và phường Hương Xuân. Ngoài ra còn có hơn 90 học viên là lực lượng dân quân của 2 xã, phường.

Chương trình lớp học được chia làm 2 phần: Giáo dục chính trị và huấn luyện kỷ chiến thuật quân sự. Trong đó, phần giáo dục chính trị tập trung vào việc quán triệt, phổ biến cho các học viên về mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch quân sự quốc phòng; tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu, tỉnh, thị xã năm 2018; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch của cách mạng Việt Nam…

Trong thời gian 7 ngày (từ 19-25/6/2018), các lực lượng dân tự vệ đến từ 2 đơn vị sẽ được học tập và nghiên cứu các nội dung như: Pháp lệnh về Dân quân tự vệ; thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng & an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Huấn luyện quân sự; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; các tư thế ném lựu đạn

Đây là đợt huấn luyện quan trọng hàng năm nhằm huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nắm được những nội dung cơ bản về huấn luyện quân sự cũng như giáo dục chính trị góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Hồ Quỳnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 78