Tìm kiếm thông tin
Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hội Nông dân năm 2018
Ngày cập nhật 10/10/2018

Trong 3 ngày từ 01 – 03/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với Hội nông dân Thị xã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên nông dân chủ chốt trên địa bàn.

 

Tại lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề trọng tâm liên quan đến công tác hội như: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thị xã trong 9 tháng đầu năm 2018; Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng (Theo Quyết định số 367, ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Quyết định số 81, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ hội nông dân chủ chốt các cấp ở  Hương Trà nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác hội, trên cơ sở đó vận dụng và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do hội phát động góp phần đưa Nghị quyết của hội sớm đi vào cuộc sống, xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.737.383
Truy câp hiện tại 294