Tìm kiếm thông tin
Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tiến hành phiên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018
Ngày cập nhật 27/12/2018

Ngày 21/12/2018, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tiến hành phiên kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Đồng chí Hồ Văn Hải - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy đến tham dự. Đồng chí Trần Duy Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên kiểm điểm.

Trên tinh thần thẳng thắn, tự phê bình Và phê bình, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc về những kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn Đảng bộ thị xã vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, đến cuối năm 2018 đã có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 2010) ước thực hiện 6.726 tỷ đồng, tăng 15,2% so năm 2017; dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng; cơ cấu sản phẩm công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô sản xuất hầu hết các ngành chủ lực của thị xã đều tăng. Đã tập trung chỉ đạo và thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp và là năm được mùa nhất từ trước đến nay. Có 44/64 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,75% (tăng 01 trường so kế hoạch); xã Hương Bình được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đã tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã thẳng thắn chỉ ra 02 nhóm với 13 khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cũng là trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó đã bàn và đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả hơn để xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể trong năm 2019 nhằm lãnh đạo toàn Đảng bộ thị xã phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIII đã đề ra.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 441