Tìm kiếm thông tin
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở, cụm ATLC SSCĐ năm 2018
Ngày cập nhật 03/01/2019

Chiều ngày 26/12/2018, tại Hội trường UBND thị xã, thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu năm 2018, triển khai nhiệm vụ, ký kết liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019. Tới dự, chỉ đạo và động viên có các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, phòng ban cấp thị xã; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, phường đội trưởng, Trưởng Công an của 16 xã, phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Tại hội nghị, đồng chí Thượng Tá Dương Văn Đức-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu Kết luận  hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đã đánh giá cao, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời  nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 mà thị xã cần tiếp tục thực hiện đó là:

Tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN, làm chuyển biến nhận thức trong lãnh đạo, chủ trì các cấp, các ban ngành đoàn thể, nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ an ninh, chính trị, nội bộ vững chắc, không để “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa’’ từ bên trong. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ QP-AN. Tập trung nắm chắc tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm; kịp thời đề xuất với lãnh đạo thị xã các chủ trương, giải pháp để xử lý có hiệu quả, đúng chính sách, pháp luật, dứt điểm ngay từ cơ sở không để lây lan, kéo dài. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN và phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong Nhiệm kỳ 2015-2020. Nâng cao hiệu quả kết hợp giữa phát triển kinh tế -xã hội gắn với QP-AN; QP-AN với kinh tế, phát huy các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, các dự án để từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền và sự phối hợp thực hiện của các ban ngành, mặt trận đoàn thể các cấp đối với nhiệm vụ QP-AN. Chú trọng nâng cao chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng vũ trang thị xã. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập trong năm 2019. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động quần chúng, triển khai phối hợp có hiệu quả trong xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, ATLC-SSCĐ, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật Quốc gia, không để các đối tượng xấu lợi dụng, cài cắm móc nối vào nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn” tạo phong trào sâu rộng trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, triển khai đồng bộ và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng.

Tại hội nghị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức ký kết biên bản liên tịch triển khai nhiệm vụ QPAN năm 2019 và khen thưởng 05 tập thế, 05 cá nhân có thành tích xuất  sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh năm 2018; 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

 

Tú Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.922.546
Truy câp hiện tại 351