Tìm kiếm thông tin
Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII
Ngày cập nhật 29/01/2019

Sáng ngày 17/01/2019, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 và triển khai các Nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UVBTV, UVBCH Hội LHPN thị xã và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ Công an thị xã.

 

Thường trực Hội LHPN thị xã đã thông qua dự thảo nội dung ký kết thi đua năm 2019. Hội LHPN các xã, phường và Hội phụ nữ Công an thị xã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung ký kết thi đua năm 2019 và thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2019.

Tại Hội nghị, Hội LHPN các xã, phường và Hội phụ nữ Công an thị xã đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019. Theo đó, nội dung giao ước tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung, các tiêu chí thi đua phù hợp với tình hình của từng địa phương đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt các nội dung, các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019.

Đồng thời tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Thu Điệp – Chủ tịch Hội LHPN thị xã đã triển khai các nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII. Có 3 nội dung cơ bản đó là kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị , Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở nội dung thi đua đã ký kết năm 2019 và triển khai các nghị quyết Hội nghị TW 8, khóa XII. Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ Công an thị xã sẽ tập trung triển khai, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với thực hiện nhiêm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi nhiêm vụ phát triển kinh tế  - xã hội.

Trần Thị Hồng - Hội LHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 2.039