Tìm kiếm thông tin
Chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020
Ngày cập nhật 28/02/2018

Ngày 9 tháng 2 năm 2018, UBND  tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018

Theo Quyết định:

Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới (trừ các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

2. Các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Các nhiệm vụ của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020 được ưu tiên hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với các đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Phạm vi điều chỉnh

Các chính sách hỗ trợ để thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020.

 

Tập tin đính kèm:
Nguồn: thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chế độ chính sách
 
Tuyen truyền-VBPL
 
Người tốt việc tốt
 Ngày 10 tháng 9 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.959
Truy câp hiện tại 446