Tìm kiếm thông tin
QĐ phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của TTCP
Ngày cập nhật 11/04/2018

Ngày 2/4/2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:

1. Tổng số hộ được hỗ trợ kinh phí về nhà ở: 206 hộ.

2. Hình thức hỗ trợ: Cải tạo, sửa chữa.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 4.120.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm, hai mươi triệu đồng.

 (Có bảng tổng hợp danh sách kèm theo)

Căn cứ đối tượng được phê duyệt tại Điều 1, các đơn vị có liên quan triển khai các nội dung sau:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện.

- Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các địa phương niêm yết, công khai danh sách hỗ trợ và hướng dẫn các hộ triển khai thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định hiện hành

Tập tin đính kèm:
UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 105