Tìm kiếm thông tin
Tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
Ngày cập nhật 21/05/2018

Ngày 09/5/2018, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 71-CV/BTG về việc tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo nội dung của công văn, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các TCCS đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền như sau:

1. Tập trung tuyên truyền theo nội dung Hướng dẫn số 40-HD/BTG, ngày 13/3/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử, văn hóa trong năm 2018, chú trọng các nội dung sau:

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép nội dung tuyên truyền với việc tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) theo hướng dẫn số 45-HD/BTG, ngày 08/5/2018 của Ban Tuyên giáo Thị ủy.

- Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ, các khu tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng; tham gia các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa”; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn. Chỉ đạo làm sạch đẹp cơ quan, công sở, khu dân cư và hộ gia đình; trang trí, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong dịp kỷ niệm.

2. Thời gian treo cờ và khẩu hiệu: Từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 22/5/2018.

* Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!

-  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

-  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Hoài Trang (Ban Tuyên giáo Thị ủy)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.822.589
Truy câp hiện tại 102