Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 10  tháng 9  năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà để hỗ trợ kinh phí cho tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)

 

Giao trách nhiệm cho:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục thông báo và cấp bổ sung kinh phí cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà.

 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hương Trà chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 10  tháng 9  năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà để hỗ trợ kinh phí cho tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)

 

Giao trách nhiệm cho:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục thông báo và cấp bổ sung kinh phí cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà.

 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hương Trà chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)
Ngày cập nhật 21/09/2018

Ngày 10  tháng 9  năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà để hỗ trợ kinh phí cho tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018)

 

Giao trách nhiệm cho:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch lập thủ tục thông báo và cấp bổ sung kinh phí cho Kho bạc Nhà nước Hương Trà.

 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hương Trà chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 476