Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Tuyên tuyền Luật an toàn giao thông cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường
Ngày cập nhật 10/10/2018

Vào tối ngày 30/9/2018, tại hội trường UBND phường Hương Văn, Ban an toàn giao thông thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn Hương Trà và Công ty TNHH Lộc Thịnh đã tổ chức buổi tuyên tuyền pháp luật về an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 150 Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên trên địa bàn phường Hương Văn.

 

Thông qua hình thức tuyên truyền “Phiên toàn giả định” do Đoàn Công an thị xã phối cùng Chi đoàn Viện – Tòa – Thi hành án thị xã thực hiện để tuyên truyền đến Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên hiểu sâu và rõ hơn về các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông, cũng như các hình phạt đưa ra cho các hành vi vi phạm đó. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được các anh chị đến từ Công ty TNHH Lộc Thịnh hướng dẫn, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Không những được tuyên truyền về an toàn giao thông, các bạn còn được tham gia phần thử tài kiến thức về An toàn giao thông với nhiều câu hỏi thú vị đi kèm các phần quà hấp dẫn.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên về Luật Giao thông đường bộ.  Đồng thời, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá giao thông từ trong mỗi Đoàn viên, Thanh niên, Đội viên và trong toàn xã hội.

Lê Thị Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tuyên tuyền Luật an toàn giao thông cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường
Ngày cập nhật 10/10/2018

Vào tối ngày 30/9/2018, tại hội trường UBND phường Hương Văn, Ban an toàn giao thông thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn Hương Trà và Công ty TNHH Lộc Thịnh đã tổ chức buổi tuyên tuyền pháp luật về an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 150 Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên trên địa bàn phường Hương Văn.

 

Thông qua hình thức tuyên truyền “Phiên toàn giả định” do Đoàn Công an thị xã phối cùng Chi đoàn Viện – Tòa – Thi hành án thị xã thực hiện để tuyên truyền đến Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên hiểu sâu và rõ hơn về các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông, cũng như các hình phạt đưa ra cho các hành vi vi phạm đó. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được các anh chị đến từ Công ty TNHH Lộc Thịnh hướng dẫn, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Không những được tuyên truyền về an toàn giao thông, các bạn còn được tham gia phần thử tài kiến thức về An toàn giao thông với nhiều câu hỏi thú vị đi kèm các phần quà hấp dẫn.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên về Luật Giao thông đường bộ.  Đồng thời, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá giao thông từ trong mỗi Đoàn viên, Thanh niên, Đội viên và trong toàn xã hội.

Lê Thị Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tuyên tuyền Luật an toàn giao thông cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường
Ngày cập nhật 10/10/2018

Vào tối ngày 30/9/2018, tại hội trường UBND phường Hương Văn, Ban an toàn giao thông thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn Hương Trà và Công ty TNHH Lộc Thịnh đã tổ chức buổi tuyên tuyền pháp luật về an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 150 Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên trên địa bàn phường Hương Văn.

 

Thông qua hình thức tuyên truyền “Phiên toàn giả định” do Đoàn Công an thị xã phối cùng Chi đoàn Viện – Tòa – Thi hành án thị xã thực hiện để tuyên truyền đến Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên hiểu sâu và rõ hơn về các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông, cũng như các hình phạt đưa ra cho các hành vi vi phạm đó. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được các anh chị đến từ Công ty TNHH Lộc Thịnh hướng dẫn, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn. Không những được tuyên truyền về an toàn giao thông, các bạn còn được tham gia phần thử tài kiến thức về An toàn giao thông với nhiều câu hỏi thú vị đi kèm các phần quà hấp dẫn.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, Thanh niên và Đội viên về Luật Giao thông đường bộ.  Đồng thời, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá giao thông từ trong mỗi Đoàn viên, Thanh niên, Đội viên và trong toàn xã hội.

Lê Thị Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 485